Tag: Arrofar

Results

  • Arrofar

    [[File:458536 | class=media-item-align-none | Arrofar.JPG]] Arrofar är en liten samling hus som är byggda runt det relativt fina värdshuset "One-Copper-Bed". I byn finns också en stor silo där gårdarna runt omkring byn samlar sin spannmål. En viss …

  • Perry Bromwell

    Perry är värdshusvärden i [[Arrofar | Arrofars]] enda värdshus "One-Copper-Bed". Han är också de facto borgmästaren över samhället. I den mån det behövs eller för den delen finns ett sådant ämbete. Han har ofta ett trevligt leende på läpparna och en …

  • Clair Farshot

    Clair är en av jägarna som bor i närområdet kring [[Arrofar | Arrofar]]. Hon brukar spendera en hel del av sin tid på "One-Copper-Bed", när hon inte är ute och jagar förstås. Till skillnad från de flesta andra jägarna så jagar hon inte bytesdjur …